Algemene Voorwaarden Shop

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave

 1. Artikel 1 - Definities
 2. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 3. Artikel 3 - Toepasselijkheid
 4. Artikel 4 - Het aanbod
 5. Artikel 5 - De overeenkomst
 6. Artikel 6 - Herroepingsrecht
 7. Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 9. Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 11. Artikel 11 - De prijs
 12. Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 13. Artikel 13 - Levering en uitvoering
 14. Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 15. Artikel 15 - Betaling
 16. Artikel 16 - Klachtenregeling
 17. Artikel 17 - Geschillen
 18. Artikel 18 - Branchegarantie
 19. Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 20. Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk